ความหมายคู่ตัวเลข 89

ความหมายคู่ตัวเลข 89

ความหมายคู่ตัวเลข 89 เลข 8 ตัวแทนของดาวราหู กับเลข 9 ตัวแทนของดาวพระเกตุ ดาวแห่งญาณหยั่งรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อปรากฏ 89 จับคู่กันในเบอร์โทรศัพท์ ถือว่าเป็นเลขมงคล จะส่งผลให้ชีวิตได้พบเจอกับความสุข มีอำนาจบารมีมาก มีลูกน้องที่ให้ความเคารพนับถือว่าอย่างแท้จริง สามารถไว้วางใจได้แบบไม่ตั้งกังขา เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง ช่วยเหลือผู้อื่น เห็นใจผู้อื่น และเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้ลูกน้องเคารพรักไม่เสื่อมคลาย

มีสัมผัสพิเศษ แม่นยำในเรื่องเหนือธรรมชาติ หากมีเหตุการณ์อุปสรคเข้ามา ดูเหมือนจะไม่สามารถรอดพ้นได้ แต่สุดท้ายก็ก้าวพ้นไปได้แบบงง ๆ เหมือนกัน โดยนิสัยมีความเจ้าระเบียบ เนี๊ยบ รักความสะอาด ชอบสะสมสิ่งของพวกของเก่า วัตถุโบราณ หรือพระเครื่อง
สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในโลกยุคใหม่ เหมาะสำหรับคนที่ทำอาชีพเป็นนายทหาร ตำรวจ หรือครูอาจารย์ และคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว เพราะจะคุมบริวารได้ เป็นเลขส่งเสริมอำนาจบารมีโดยแท้

Posted in Meaning and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *