ความหมายคู่ตัวเลข 97

ความหมายคู่ตัวเลข 97

ความหมายคู่ตัวเลข 97 เลข 9 ตัวแทนของดาวพระเกตุ กับเลข 7 ตัวแทนของดาวเสาร์ พลังแห่งความอดทนและทุกข์เศร้า หากาปรากฏเลข 97 ในเบอร์โทรศัพท์ จะเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นได้ดี มีความสามารถในการทำมาค้าขาย อดทนอะไรได้นานแบบไม่บ่นหรือยอมแพ้เสียก่อน

มองการณ์ไกลเสมอ ทำให้มีความไม่ประมาทอยู่ในตัว ชอบคิดอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยคิดหรือคิดไม่ถึง กลายเป็นไอเดียที่นำเอามาใช้กับการทำงาน เป็นคนทันสมัย ชอบติดตามข่าวและเทคโนโลยี ชอบเรื่องโบราณ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก่า หรือประวัติศาสตร์ ชอบสะสมของเก่า พระเครื่อง และของขลัง หากใช้เบอร์นี้มักจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยี เป็นนายหน้าขายที่ดิน ทำกิจการรับซื้อของเก่า จะทำให้โดดเด่น การงานมั่นคงไปจนถึงอนาคต

Posted in Meaning and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *